Proiectul își propune să dezvolte o formare suplimentară la nivel de calificare superioară (EQF 6) în domeniul comerțului internațional pentru absolvenți de universități și persoane aflate în șomaj și să consolideze rețeaua transnațională între institutele de învățământ superior, furnizorii de formare profesională la nivel terțiar și forța de muncă. Calificarea ar fi oferită de universități sau institute de formare afiliate la universități. Implementarea proiectului va contribui la consolidarea legăturilor dintre instituțiile de învățământ terțiar/VET, IMM-uri și forța de muncă, oferind studenților ciclu licență și absolvenți licență ai instituțiilor de învățământ business/economic, abilități superioare care pot ușura pe de o parte, procesul de internaționalizare a IMM-urilor și, pe de altă parte, adaptarea forței de muncă potențiale vizate la cerințele pieței muncii specifice.