ExpoVET

Compoziția consorțiului

Partners

AUTH

AUTH

Higher Education Institute / Vet Provider

Description
ASECU

ASECU

European umbrella organisations

Description
ASE

ASE

Higher Education Institute / Vet Provider

Description
EURICON CONSULTANTS

EURICON CONSULTANTS

Enterprise

Description
BIBB

BIBB

Relevant qualification authority

Description
SEVE

SEVE

Sectoral/professional organisation

Description
IPS

IPS

Higher Education Institute / Vet Provider

Description
erasmus

„Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare care ar putea fi făcută informațiilor conținute în aceasta”

Rata de realizare a obiectivelor specifice:

Raport cu privire la competențele specifice solicitate și nevoile relevante de formare pentru experții exportatori în afaceri extrovertite (în special IMM-uri) din sud-estul Europei. 100%
Profil comun de calificare în domeniul comerțului internațional („expert export”). 100%
Curriculum comun în domeniul comerțului internațional oferit de furnizorii de VET din HEI. 100%
Structură / rețea de cooperare durabilă între universitățile participante / furnizorii VET și organismele de afaceri, bazate pe principiile ECVET, în Europa de Sud-Est și Est. 100%
Standarde comune de evaluare și proceduri de asigurare și recunoaștere reciprocă a calității, bazate pe principiile EQAVET. 100%

Principalele rezultate ale proiectului sunt:

Profil de calificare

Un profil de calificare comun în domeniul expertului în comerț internațional.

Curriculum

Un curriculum comun în domeniul comerțului internațional oferit de trei universități sau institute de formare suplimentară (Furnizori VET la nivel terțiar) la universități.

Structura de cooperare durabilă

Structură comună de cooperare durabilă pentru a asigura transparența, comparabilitatea calificărilor relevante.

Asigurare și recunoaștere

Proceduri reciproce de asigurare a calității și de recunoaștere.

Proceduri reciproce de asigurare a calității și de recunoaștere.

Studenți și absolvenți studii licență în Business/Economie

Cursanți în VET

Șomeri , Tineri și antreprenori

SMEs

Institute afiliate învățământ terțiar/furnizori de VET

Autorități / organisme naționale și UE relevante

Implementarea proiectului va contribui la consolidarea legăturilor dintre instituțiile de învățământ terțiar / VET, IMM-uri și capitalul uman, oferind studenților universitari și postuniversitari ai instituțiilor de învățământ superior economice / economice, abilități de calitate care pot ușura pe de o parte, procesul de internaționalizare a IMM-urilor și, pe de altă parte, adaptarea forței de muncă potențiale vizate la cerințele pieței muncii specifice.

Latest News

Stay tuned…

Press release

Press release

‘Κοινό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) για Στελέχη Εξαγωγών’ – EXPOVEΤ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΑΧΥΣΗΣ…

ExpoVET EVENTS

Coming and past events of the project

84th TIF HELEXPO

84th TIF HELEXPO

Thessaloniki, Greece
15 sept. 2019 -
Conference of Young Scientists

Conference of Young Scientists

Thessaloniki, Greece
15 nov. 2019 12:15 AM - 05:00 PM
Press conference in Thessaloniki

Press conference in Thessaloniki

Thessaloniki, Greece
10 dec. 2019 02:30 AM - 05:30 PM

Do you have something to ask us?

Please don’t hesitate to ask us anything. We are hear to answer!

Suscribe to our newsletter