Sistemele de educație și formare profesională din Europa se confruntă în prezent cu provocări uriașe. Globalizarea, schimbările demografice, progresul tehnologic și digitalizarea care progresează rapid transformă câmpul muncii și, astfel, cerințele privind educația. Profesiile cu un profil de cerințe scăzut sunt redundante, în timp ce cererea de forță de muncă înalt calificată este în continuă creștere.

În plus, în Europa șomajul în rândul tinerilor este foarte mare, nu numai din cauza crizei economice, ci și din cauza faptului că multe nevoi de calificare nu sunt luate în considerare de sistemele de educație și calificare. Multe companii se plâng de lipsa forței de muncă calificate, în timp ce în anumite țări precum Grecia, România și Bulgaria rata șomajului absolvenților de studii universitare și a forței de muncă calificate rămân relativ ridicată după criză.

Proiectul vizează dezvoltarea unei calificări de formare continuă la nivel de calificare superioară (EQF 6) în domeniul comerțului internațional pentru absolvenți de universitate și persoane aflate în șomaj și consolidarea rețelei transnaționale între institutele de învățământ superior, furnizorii de formare profesională la nivel terțiar și piața muncii. Universitățile sau institutele de formare afiliate universităților ar oferi această calificare.

 

Obiectivele specifice ale proiectului propus sunt:

 

– Dezvoltarea unui curs comun superior VET pe probleme legate de internaționalizarea afacerilor

– Consolidarea colaborării transnaționale bazate pe proiecte între IMM-uri și furnizorii de VET la nivel terțiar

– Îmbunătățirea și validarea antreprenorialului transversal și comunicarea competențelor studenților

– Folosirea eficientă a componente de învățare bazată pe stagii de practică și mobilități

 

Principalele rezultate ale proiectului sunt:

– Un profil de calificare comun în domeniul expertului în comerț internațional

– Un curriculum comun în domeniul comerțului internațional oferit de trei universități sau institute de formare suplimentară (Furnizori VET la nivel terțiar) afiliate la universități

– Standarde de evaluare

– Structură comună de cooperare durabilă pentru a asigura transparența, comparabilitatea calificărilor relevante

– Proceduri reciproce de asigurare a calității și recunoaștere

 

Principalele grupuri țintă ale proiectului sunt:

– Studenți și absolvenți studii licență în Business/Economie

– Cursanți în VET

– Șomeri

– Tineri și antreprenori

– IMM-uri

– Institute afiliate învățământ terțiar/furnizori de VET

– Autorități/organisme naționale și UE relevante

În cele din urmă, implementarea proiectului va contribui la consolidarea legăturilor dintre instituțiile de învățământ terțiar/VET, IMM-uri și forța de muncă, oferind studenților ciclu licență și absolvenți ai instituțiilor de învățământ business/economic, abilități superioare care pot facilita pe de o parte, procesul de internaționalizare a IMM-urilor și, pe de altă parte, adaptarea forței de muncă potențiale vizate la cerințele pieței muncii specifice.