Press release

Press release

‘Κοινό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) για Στελέχη Εξαγωγών’ – EXPOVEΤ

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EXPOVET που υλοποιεί ο ΣΕΒΕ

 

 

Tα αποτελέσματα του προγράμματος EXPOVET-Joint Vet Course for Export Experts παρουσιάστηκαν στο Final Project’s Dissemination Forum – Joint VET Course for Export Experts που οργάνωσε ο ΣΕΒΕ την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 μέσω διαδικτύου. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της E.E. και από ίδιους πόρους. Στόχος του έργου είναι η συνεργασία των πανεπιστημίων των συμμετεχόντων χωρών (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Γερμανία) με σκοπό την χαρτογράφηση του επαγγελματικού προφίλ των στελεχών εξαγωγικών επιχειρήσεων, καθώς και τη δημιουργία ενός κοινού προγράμματος εκπαίδευσης με ενιαίες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και διακρατικής, ευρωπαϊκής αναγνώρισης.

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τριτοβάθμιο επίπεδο, στη διεύρυνση, ενίσχυση και επικύρωση των δεξιοτήτων των φοιτητών που απαιτούνται για την εξαγωγική ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στην εφαρμογή εργαλείων μάθησης βασιζόμενη στην πρακτική άσκηση.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο Σίμος Διαμαντίδης, οικονομικός επόπτης του ΣΕΒΕ. Στάθηκε ιδιαίτερα στο υψηλό επίπεδο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, στα οφέλη της δράσης που «συνδέει» την ανώτατη εκπαίδευση με την αγορά εργασίας και στην επιταχυνόμενη ψηφιοποίηση, στην οποία συνέβαλε αποφασιστικά και η πανδημία, που συντελείται και πρέπει οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν.

 

Ο κύριος προσκεκλημένος ομιλητής, Λουκάς Ζαχείλας, Head of Department for VET Systems and Institutions του Cedefop ανέφερε ότι «Αυτοματοποίηση, ρομποτική, ψηφιοποίηση, τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν νέες προκλήσεις και θα μας απασχολούν όλο και περισσότερο σε έναν κόσμο που αλλάζει». «Κάποιες έρευνες προβλέπουν πως τα ρομπότ θα μπορούν να κάνουν το 50% των εργασιών που τώρα γίνεται από ανθρώπους, από την άλλη πλευρά άλλες μελέτες κατεβάζουν αυτό το ποσοστό, το μόνο σίγουρο είναι πως οι δουλειές του μέλλοντος θα απαιτούν νέα προσόντα και δεξιότητες», υποστήριξε.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, που είναι ο επικεφαλής εταίρος του προγράμματος, Γρηγόρης Ζαρωτιάδης αναφέρθηκε στο πώς θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα κατάρτισης που θα οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων των καταρτιζομένων μέσω εκπαιδευτικής και πρακτικής διαδικασίας πάνω στις εξαγωγές.

Τέλος, ομιλίες απηύθυναν και εκπρόσωποι των υπόλοιπων εταίρων αναφέροντας την απουσία τέτοιων εξειδικευμένων προγραμμάτων και την σημαντικότητα του υλοποιούμενου προγράμματος που καλύπτει ένα μεγάλο κενό.

Άλλοι εταίροι του προγράμματος εκτός από τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων είναι: το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (επικεφαλής εταίρος), το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που εδρεύει στην Βόννη, η εταιρία συμβούλων Euricon ΕΠΕ, το Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών από την Σόφια της Βουλγαρίας, το Πανεπιστήμιο Οικονομικών Επιστημών του Βουκουρεστίου της Ρουμανίας και η Ένωση των Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νότιας και ανατολικής Ευρώπης και της Παρευξείνιας Ζώνης.

Newsletter March 2021

Newsletter March 2021

March 2021 Edition 4

The central aim
developing a cross-national, interregional, continuous VET framework at a higher level (EQF 6) in the field of international commerce.

More specifically,

The project aims at developing a further training qualification at higher qualification level (EQF 6) in the field of international commerce for university graduates and unemployed individuals it aims at strengthening the transnational networking between Higher Education Institutes, Vocational Training Providers and labor market actors.
Universities or vocational training institutes affiliated to universities would offer this qualification.

[/vc_cta]

The specific aims of the project are:

 • Develop a joint higher VET Course on issues concerning business intern
 • Strengthen the project-based transnational collaboration between SMEs & VET providers at tertiary level.
 • Improve and validate transversal entrepreneurial and communication competences of the
 • Use work-based learning (traineeship) & mobility components.

Main activities:

 1. Joint qualification in VET

-Develop a joint qualification profile

-Develop a joint curriculum

-Develop assessment standards and quality assurance procedures

 

 1. Sustainable cooperation structures

-Develop mutual quality assurance / mutual recognition procedures

-Develop an Memorandum of

The ExpoVET so far:

The Kick – off Meeting in Thessaloniki on 7 & 8 of February 2019, with the participation of all partners, was a successful start where we put the bases for the next steps of our project.

Initially, focus-groups were organized in Greece, Romania as well as in Bulgaria to discuss the e-survey results on the specific training needs of the students and skill demands of SMEs on issues concerning internationalization and international commerce.

In addition, the 1st Thematic Workshop has taken place in Bonn on 4 of July 2019, focused on the results of the above e-survey results. More specifically, a first list of professional tasks attached to the position of export experts. This was an important step towards the development of a joint qualification profile of the Export Expert.

The 2nd Thematic Workshop has taken place in Sofia on 14 of November 2019 focused on the joint qualification profile of the Export Expert. This meeting was a milestone to proceed to the Joint higher VET Course for Export Experts.

Moreover, the Thematic Workshop organized on-line by the Bucharest University of Economic Studies on 26 of June 2020 focused on the Joint higher VET Course (Curriculum) for University graduates for economic & business disciples, with the participation representatives from business representative bodies, academics who are related to International Trade, students of the three Universities and Exports.

Finally, the 4th Thematic Workshop organized on-line by the Aristotle University of Thessaloniki focused on the main deliverables of WP5: “Set up common sustainable cooperation structure”, such as: the Business Plan, the Memorandum of Understanding, the Joint Course, and the Pilot Implementation on the network activities.

In parallel the following main deliverable were developed:

 1. Training Needs & Skills demand Research Report

 2. Joint qualification profile of the Export Expert

 3. Joint Higher Vet Curriculum for Export Experts

 4. Joint assessment standards

 5. Specifications of the joint cooperation structure

 6. Business Plan for the further exploitation of EXPOVET project results

 7. Memorandum of Understanding for the establishment of the joint cooperation structure

Finally, a National Forum organized on-line on Friday 19 of February 2021 by Aristotle University of Thessaloniki in Greece aiming to disseminate at national level the main aim, activities, deliverables, and results of EXPOVET project. In addition, an on-line press conference organized some days before on Monday 15 of February 2021 by Auth to disseminate EXPOVET project and promote the above-mentioned Forum.

Finally, a National Forum organized on-line on Friday 19 of March 2021 by University of National and World Economy in Bulgaria aiming to disseminate at national level the main aim, activities, deliverables, and results of EXPOVET project.

Upcoming Event

Until the end of the project, the following 2 important transnational events will take place:

 • The Final Transnational Managerial Meeting will take place on-line on Tuesday 23 of March 2021 to discuss the preview the whole project and arrange the final implementation steps.

 • The Final Transnational Dissemination forum will take place on-line on Friday 26 of March 2021 to disseminate at transnational level the main results of EXPOVET project.

Additionally, relevant National Forum will be organized in Romania to disseminate also the main aims/activities/results of EXPOVET project at national level.