Παρουσιάσεις από National Forum

Παρουσιάσεις από National Forum

Δείτε τις παρουσιάσεις των εισηγήσεων από το National Forum του προγράμματος Erasmus+ “Επαγγελματική κατάρτιση για ειδικούς εξαγωγών” το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11:00.

Εισηγήσεις:
Δείτε την παρουσίαση από: Σπύρος Ιγνατιάδης, Γενικός Διευθυντής, Συνδέσμου Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ: Η σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης στελεχών εξαγωγών για την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων.
Δείτε την παρουσίαση από: Γρηγόριος Ζαρωτιάδης, Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών: Περιεχόμενο και Δομή του προσφερόμενου Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Δείτε την παρουσίαση από: Ειρήνη Συλλέλη, Διευθύντρια της EURICON E^^ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Επιχειρησιακό Σχέδιο Υλοποίησης του προσφερόμενου Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης.