ExpoVET

Състав на консорциума

Партньори

AUTH

AUTH

Higher Education Institute / Vet Provider

Description
ASECU

ASECU

European umbrella organisations

Description
ASE

ASE

Higher Education Institute / Vet Provider

Description
EURICON CONSULTANTS

EURICON CONSULTANTS

Enterprise

Description
BIBB

BIBB

Relevant qualification authority

Description
SEVE

SEVE

Sectoral/professional organisation

Description
IPS

IPS

Higher Education Institute / Vet Provider

Description
erasmus

„Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява потвърждение от нейна страна на съдържанието. Това съдържание отразява вижданията само на авторите и Комисията не може да бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се в него“.

Степен на изпълнение на конкретните цели:

Доклад за необходимите специфични умения и съответните нужди от обучение на експерти по експорт в експортно-ориентирани фирми (особено в МСП) в Югоизточна Европа. 100%
Обобщен квалификационен профил в областта на международната търговия („експерт по износа“). 100%
Съвместна учебна програма в областта на международната търговия, предлагана от организациите, предлагащи обучения. 100%
Устойчива структура/мрежа за сътрудничество между участващите университети/ организации предоставящи обучение и бизнес организации, базирани на европейските принципи за Професионално образование и обучение (ПОО) в Югоизточна и Източна Европа. 100%
Съвместни стандарти за оценка и взаимни процедури за осигуряване на качество, основани на принципите на европейската рамка за Професионално образование и обучение. 100%

The main results of the project are:

квалификационен профил

Съвместен квалификационен профил на експерт в областта на международна търговия;

учебна програма

Съвместна учебна програма в областта на международната търговия, предлагана от трите университета или институти за последващо обучение (доставчици на ПОО на ниво висше образование) към университетите;

Стандарти за оценка

Съвместна структура за устойчиво сътрудничество с цел осигуряване на прозрачност и съпоставимост на съответните квалификации

увереност и признаване

Процедури за взаимно осигуряване на качество и взаимно признаване.

Основни целеви групи на проекта са:

Студенти в специалности „Бизнес/ Икономика“ във ВУЗ

Хора, обучаващи се в организации, предоставящи ПОО

Безработни, млади хора и предприемачи

Малки и средни предприятия

ВУЗ / организации, предоставящи ПОО

Подходящи национални органи и органи на ЕС

Изпълнението на проекта ще допринесе за укрепване на връзките между висшето образование/организациите, предоставящи ПОО, МСП и човешките ресурси чрез осигуряване на студенти и обучаващи се в специалности „Бизнес“ и/или Икономика във ВУЗ на квалифицирани умения, които от една страна могат да облекчат процесът на интернационализация на МСП, а от друга – да доведат до адаптиране на целевата работна сила към нуждите на конкретния пазар на труда.

Latest News

Stay tuned…

Press release

Press release

‘Κοινό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) για Στελέχη Εξαγωγών’ – EXPOVEΤ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΑΧΥΣΗΣ…

ExpoVET EVENTS

Coming and past events of the project

1st Management Meeting in Bonn

1st Management Meeting in Bonn

Bonn, Germany
04 юли 2019 12:15 AM - 08:15 PM
84th TIF HELEXPO

84th TIF HELEXPO

Thessaloniki, Greece
15 сеп. 2019 -
Press conference in Sofia

Press conference in Sofia

Sofia
14 ное. 2019 02:00 AM - 05:15 AM

Имате ли нещо да ни попитате?

Моля, не се колебайте да задавате въпроси. Тук сме, за да ви отговорим!

Запишете се за нашия бюлетин